Regulamin
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia użytkownikom najwyższej jakości obsługi. Więcej informacji.

Regulamin sklepu internetowego

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy meblekuchenne.pl, działający pod adresem www.meblekuchenne.pl, zwany dalej Sklepem prowadzony jest przez firmę MebleKuchenne.pl Sp.j. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. 29 Listopada 2, 38-700 Ustrzyki Dolne, NIP 689-1234-902, REGON 382091883, adres poczty elektronicznej: meblekuchenne.pl@gmail.com, tel. 504505113.

Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak też do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, wszelkie powstałe wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet wykorzystując domenę internetową www.meblekuchenne.pl, jak również za pośrednictwem portali aukcyjnych, typu www.allegro.pl. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli kuchennych, a także artykułów wyposażenia wnętrz.

Niniejszym regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem aukcyjnych portali internetowych w zakresie w jakim nie narusza on postanowień regulaminu wewnętrznego tych portali. Określenie Sklep ma zastosowanie zarówno do domeny internetowej jak również do właściwych internetowych portali aukcyjnych.

Produkty sprzedawane w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się ze Sklepem drogą telefoniczną bądź mailową.

Warunki zawarcia umowy sprzedaży

Cenniki oraz inne informacje o produktach podane na stronie internetowej Sklepu jak również na właściwych portalach aukcyjnych i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 KC. Cena produktu pokazana na stronie Sklepu/portalach aukcyjnych podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy które są wskazywane w procesie składania zamówienia.

Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu/portalach aukcyjnych jest wiążąca w chwili złożenia przez konsumenta zamówienia. Cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie/portalach aukcyjnych, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów już po złożeniu przez konsumenta zamówienia.

Sposoby składania zamówienia:

W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest złożenie zamówienia przez Klienta.

Zamówienia można złożyć w dowolnej wybranej formie:

 • za pomocą koszyka znajdującego się na stronie Sklepu

 • poprzez wysyłanie zamówienia na adres: meblekuchenne.pl@gmail.com

 • lub telefonicznie pod nr tel. 504 505 113

Po złożeniu zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości zwrotnej na podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej lub poprzez wiadomość sms. Potwierdzenie powinno zawierać wszystkie istotne elementy zamówienia tj. informację o produkcie i cenę.

Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości zostanie zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.

W przypadku zamówienia telefonicznego Sklep dodatkowo potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji przesyłając stosowną wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.

Składanie zamówienia w formie elektronicznej możliwe jest przez całą dobę, zamówienia telefoniczne przyjmowane będą w godzinach 9:00 – 17:00 w dni robocze.

Zamówienia złożone w soboty, niedziele i w pozostałe dni wolne od pracy będą przyjmowane w kolejnym dniu roboczym.

Kryterium realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia (dane Klienta, adres dostawy, telefon kontaktowy, wybrana forma płatności i przesłanie go do Sklepu. Przy wyborze płatności przelew z góry lub gdy wymagana jest zaliczka termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie.

Złożone zamówienie stanowi istotne postanowienie zawartej umowy. W zależności od wybranej formy płatności może ona stanowić podstawę dla Klienta do uiszczenia zaliczki bądź dokonania całkowitej zapłaty za zamówiony towar. Dane do przelewu znajdują się na stronie Sklepu w zakładce „o nas”.

Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia w sytuacji gdy wypełniony przez Klienta formularz zawiera błędy lub jest niekompletny.

Zastrzega również prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych takich jak np. braki produkcyjne, przerwy urlopowe czy okresy świąteczne informując o tym zdarzeniu Klienta.

Sklep zastrzega sobie również, że rzeczywiste parametry produktu wykonywanego na indywidualne zamówienie Klienta, mogą nieznacznie odbiegać od podanych w Sklepie, a dopuszczalne odstępstwa wynoszą +/- 5% i spowodowane są specyfiką produkcji Zaznacza się również, że różnice w kolorystyce produktów wynikające z ustawienia monitora nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości.

Płatności

 • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy: PKO BP 23 1020 2980 0000 2502 0101 6153

 • Płatność przelewem online za pośrednictwem serwisu PayU

 • Płatność przelewem online za pośrednictwem serwisu Przelewy24
 • Płatność w systemie ratalnym PayU

Koszt i termin dostawy

Zamówione towary Sklep dostarcza za pośrednictwem firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru pod adresem 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 2 w godzinach pracy Sklepu. Termin odbioru osobistego powinien być wcześniej uzgodniony, w przeciwnym wypadku odbiór osobisty może być niemożliwy.

Cena oferowanych produktu nie zawiera kosztów dostawy. Istnieje możliwość wysyłki za granicę Polski – koszt ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia i uzgadniany z Klientem.

Wysyłka towaru odbywa się wówczas po dokonaniu wcześniejszej zapłaty za towar.

Ewentualne koszty dostawy wskazywane są w trakcie składania zamówienia i uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.

Termin dostawy towaru wynosi od 5 dni roboczych do 12 tygodni i liczony jest następująco:

 • przy płatności przelewem, płatności PayU - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu

 • przy płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży

 • w przypadku wyboru płatności w systemie ratalnym – od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia określony w dniach roboczych. W sytuacji kiedy czas realizacji ulegnie wydłużeniu Sklep skontaktuje się z Klientem i poinformuje go o tym. Jeżeli Klient nie będzie zainteresowany dalszą realizacją zamówienia, to zobowiązany jest przesłać stosowną informację do Sklepu w formie wiadomości e-mail.

Termin może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sklepu.

Przed wysyłką towaru Sklep skontaktuje się z Klientem celem ustalenia szczegółowego terminu realizacji zamówienia.

Reklamacja

Zasady i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta jeśli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Cywilny. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności określone są na stronie Sklepu w zakładce „warunki reklamacji”.

Reklamację można złożyć w dowolnej wybranej formie:

 • za pomocą formularza na stronie Sklepu w zakładce „ warunki reklamacji”

 • pisemnie na adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul.1 Maja 39

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: meblekuchenne.pl@gmail.com

W opisie reklamacji Klient powinien zawrzeć:

 • informację o przedmiocie reklamacji/opis produktu, rodzaju i terminie wystąpienia wady

 • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży albo oświadczenia o obniżeniu ceny, informacja o odstąpieniu od umowy

 • dane kontaktowe składającego reklamację

Wymogi zawarte powyżej mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak informacji zwrotnej w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „ o prawach konsumenta” Kupujący, będący Konsumentem który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do powoływanej ustawy lub za pomocą formularza udostępnionego przez Sklep. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać przed upływem wymaganego terminu:

 • pocztą na adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 2

 • mailowo na adres: meblekuchenne.pl@gmail.com

Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy w której Sklep wydaje produkt, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta/wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

 • w przypadku umowy dotyczącej wielu produktów dostarczanych osobno, partiami albo w częściach od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części

 • dla pozostałych umów – od terminu zawarcia umowy

Sklep ma obowiązek niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy) zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu, ale z pominięciem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jaki został użyty przez konsumenta, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub do momentu dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

Po odstąpieniu od umowy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Zwrotowi podlega towar pełnowartościowy i nie noszący znamion używania. Produkt podlega zwrotowi wyłącznie kompletny i posiadający parametry techniczne właściwe dla danego towaru. Zwrotowi nie podlega towar uszkodzony przez Kupującego. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umowy:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został wcześniej poinformowany (przed rozpoczęciem świadczenia), że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci on prawo odstąpienia od umowy

 • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

Sklep oświadcza, że większość produktów produkowana jest na indywidualne zamówienie Kupującego, a produkcja rozpoczyna się po złożeniu zamówienia i opłaceniu wymaganej przez Sklep zaliczki. Produkty pokazywane w Sklepie internetowym/właściwych internetowych portalach aukcyjnych są produktami przykładowymi, a rozpoczęcie ich wykonania odbywa się w momencie zaksięgowania zaliczki przez Sklep. W związku z powyższym zamówione produkty mogą nie podlegać zwrotowi (jako świadczenia o charakterze indywidualnym). W przypadku gdy produkt nie posiada charakteru indywidualnego tzn. został już wyprodukowany i znajduje się na stanie Sklepu to stosowna informacja znajdzie się w opisie produktu. W celu uzyskania informacji czy produkt ma charakter indywidualny i tym samym czy będzie podlegał zwrotowi należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia.

Informacje dla Przedsiębiorców

W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności jak również wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części i niezależnie od sposobu płatności wybranego przez Klienta w formularzu zamówienia oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży w szczególności do zapłaty ceny oraz do odbioru produktu niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia), chyba że umowa stanowi inaczej.

Produkty pozostają własnością Sklepu do uiszczenia zapłaty za towar wraz z kosztami dostawy z tytułu zawartej umowy sprzedaży.

W momencie wydania przez Sklep produktu przewoźnikowi na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z produktem, a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sklep w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie produktu powstałe od czasu przyjęcia towaru do przewozu do jego wydania Klientowi.

Po otrzymaniu produktu za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w terminie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Po stwierdzeniu, że w czasie transportu wystąpił ubytek lub uszkodzenie zobowiązany jest on dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

W wypadku usługobiorców nie będących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyny Następuje to poprzez wysłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.

Odpowiedzialność Usługodawcy/Sklepu w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona zarówno przy pojedynczym roszczeniu jak też przy wszelkich roszczeniach (do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży). Usługodawca/Sklep ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy a nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

Spory powstałe pomiędzy Sklepem/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem poddane są sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu/Usługodawcy.

Usługi elektroniczne

Sklep udostępnia następujące rodzaje usług elektronicznych:

 • formularz zamówienia

 • newsletter

Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania pierwszego produktu do koszyka w Sklepie. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięciu pola „Zamów i zapłać”. Do tego czasu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.

W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie danych takich jak:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy,

 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

 • adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, produkt, liczba produktów, miejsce dostawy, sposób płatności.

Usługobiorca niebędących konsumentem proszony jest o podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

Korzystanie z newslettera następuje po podaniu w zakładce Newsletter dresu poczty elektronicznej, na który będą przesyłane kolejne edycje i kliknięciu pola „zapisz się”. Na newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia. W momencie złożenia zamówienia usługobiorca zostaje zapisany do newslettera.

Korzystanie z usług elektronicznych przez usługobiorcę jest nieodpłatne.

Korzystanie z formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i kończy się z chwilą złożenia za jego pośrednictwem zamówienia, a Newsletter świadczony jest przez czas nieoznaczony.

Usługobiorca obowiązany jest do:

 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich

 • obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym

 • usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Wszelkie prawa do Sklepu, domeny internetowej, nazwy, szaty graficznej, zdjęć umieszczonych na stronie Sklepu, a także wszystkie pozostałe materiały znajdujące się na stronie są własnością Sprzedawcy, a Kupujący może z nich korzystać tylko w sposób zgodny z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w dowolnym czasie na drodze porozumienia stron.

Wypowiedzeniu może ulec umowa bezterminowa o charakterze ciągłym.

Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez wskazywania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: meblekuchenne.pl@gmail.com lub pisemnie na adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 2. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że strony ustalą krótszy termin.

W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę wówczas gdy Usługobiorca bezprawnie, rażąco i uporczywie narusza postanowienia regulaminu, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, a po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu nie zaprzestaje swojego działania. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takiej sytuacji wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania przyczyny wysyłając Usługobiorcy stosowne oświadczenie.

Informacje dodatkowe

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w sytuacji:

 • zmiany obowiązujących przepisów prawa

 • zmiany sposobów dostaw

 • zmiany sposobu płatności

 • zmiany zakresu, odpłatności albo formy świadczonych usług elektronicznych

 • zmian w adresie i danych Sklepu

Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zaistniałych zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie tych zmian, a zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienie oraz zawarte i realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

Jeżeli zmiana Regulaminu skutkować będzie wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat albo podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy w szczególności Kodeks Cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. , przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sklepem, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sklepem, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sklepu.Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru